The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Piotr Kardyś
Title Krzysztof Benyskiewicz, Mieszko Bolesławowie 1069-1089. Źródła i tradycja historiograficzna, Kraków 2005
Full text
Volume 9