The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

 

Author Marcin Braniewski
Title Śląsk w czasach Henryka IV Prawego - pod red. K. Wachowskiego, Wrocław 2005
Full text
Volume 9