The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Małgorzata Stawiak-Ososińska
Title Służba żeńska w pierwszej połowie XIX wieku w Królestwie Polskim (zarys problematyki)
Full text
Volume 9