The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Norbert Wojtowicz
Title Żydowski Niezależny Zakon "Synów Przymierza" (B,nei B,rith) w Polsce podczas kampanii antymasońskiej 1938 roku
Full text
Volume 9