The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

 

Author Małgorzata Przeniosło
Title Krzysztof Dunin-Wąsowicz, Historia i trochę polityki. Wspomnienia, Warszawa 2006
Full text
Volume 9