The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Marek Bujak
Title Walka o panowanie w powietrzu w okresie pierwszej wojny światowej w świetle poglądów Sergiusza Abżółtowskiego
Full text
Volume 9