The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

 

Author Mariusz Kulik
Title Polacy w wyższym korpusie oficerskim armii rosyjskiej Warszawskiego Okręgu Wojskowego (1865-1914)Polacy w wyższym korpusie oficerskim armii rosyjskiej Warszawskiego Okręgu Wojskowego (1865-1914)
Full text
Volume 9