The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Daniel Olszewski
Title Wielcy kaznodzieje Krakowa. Studia in honorem prof. Eduardi Stanek, pod red. ks. Kazimierza Panusia, Kraków 2006
Full text
Volume 9