The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Katarzyna Ryszewska
Title Kuchenne naczynia ceramiczne używane w średniowiecznych polskich klasztorach
Full text
Volume 9