The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

 

Author Katarzyna Macek
Title Dochody plebanów dekanatu Kije w czasach staropolskich
Full text
Volume 9