The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Jadwiga Muszyńska Paweł Strząbała
Title Klucz tuszowski ekonomii sandomierskiej w połowie XVIII wieku
Full text
Volume 9