The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

;

 

HISTORICAL ALMANAC

Volume II
Published: 2000

 

 

Articles


Przewody doktorskie, których promotorem był profesor doktor hab. Jarema Maciszewski

Wykaz publikacji profesora doktora hab. Jaremy Maciszewskiego
Krzysztof Bracha
Sztuka misyjnej perswazji. Przykład św. Wojciecha i Ottona z Bambergu
Sylwia Konarska-Zimnicka
Krytyka astrologii w świetle poglądów mistrzów krakowskich z XV wieku
Barbara Szymczak
Nieudana próba zawarcia sojuszu wielkopolsko-brandenburskiego w przededniu „potopu"
Wojciech Polak
Misja gońca moskiewskiego Denisa Oładina w Rzeczypospolitej w 1613 roku
Zenon Guldon Henryk Ruciński
Zarys dziejów Koprzywnicy w szlacheckiej Rzeczypospolitej
Anna Smietańska
Z dziejów księgarstwa kieleckiego w XIX i na początku XX wieku
Nina Zielińska
Towarzystwo Straży Kresowej (1918-1927) . . 139 Jadwiga Płusa. Barbara Szabat (Kielce) - Kieleckie Koło Stowarzyszenia byłych Więźniów Politycznych (1926-1939)
Edmund Kizik
Pośmiertny inwentarz gdańskiego kramarza korzennego, mennonity Hendrika van Diihrena z 1694 roku
Jacek Pielas
Zabezpieczenie praw majątkowych Anny Stanisławskiej w intercyzie przedślubnej z 1669 roku
Zbigniew Brzeziński
Święci, aniołowie i demony w exem-plach średniowiecznych (Na marginesie pracy Teresy Szostek, Exemplum w polskim, średniowieczu)

Reviews and notes

Wojciech Iwańczak
Małgorzata Wilska, Błazen na dworze Jagiellonów, Warszawa 1998
Katarzyna Justyniarska
Edmund Kizik, Śmierć w mieście hanzeatyckim w XVI-XVI 11 wieku. Studium z nowożytnej kultury funeralnej, Gdańsk 1998
Jadwiga Muszyńska
Maurycy Horn, Żydowskie bractwa rzemieślnicze na ziemiach polskich, litewskich, białoruskich i ukraińskich w latach 1613-1850, Warszawa 199B
Albin Koprukowniak
Antoni Mieczkowski, Błażej Stolarski 1880-1939. Życie. Działalność. Poglądy, Lublin 1998
Sebastian Piątkowski
Józef Marszałek, Obozy pracy w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1945, Lublin 1998
Sebastian Piątkowski
Tadeusz Radzik, Lubelska dzielnica zamknięta, Lublin 1999
Jacek Wijaczka
Białobrzegi. Studia i szkice z dziejów miasta, pod redakcją Reginy Renz, Radom 1999
Piotr Rogoziński
We włościańskim Mniowie. Monografia historyczno-gospodarcza gminy Mniów, pod redakcją Eugeniusza Kosika, Kielce 1999We włościańskim Mniowie. Monografia historyczno-gospodarcza gminy Mniów, pod redakcją Eugeniusza Kosika, Kielce 1999
Renata Ślusarska
Archiwum Państwowe w Lublinie i jego oddziały w Chełmie, Kraśniku i Radzyniu Podlaskim. Przewodnik po zasobie archiwalnym, t. 1, pod redakcją Franciszka Cieślaka i Marii Trojanowskiej, Lublin 1997

Reports

Beata Wojciechowska
Konferencja „Człowiek i przyroda w średniowieczu i we wczesnym okresie nowożytnym". Wólka Milanowska, 19-21 maja 1999
Joanna Janicka
Konferencja „Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach". Kraków, 24-26 listopada 1998
Konrad Zieliński
Konferencja „Od rozbiorów Rzeczypospolitej do niepodległych państw narodowych". Lublin, 17 grudnia 1998