The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Wojciech Polak
Title Misja gońca moskiewskiego Denisa Oładina w Rzeczypospolitej w 1613 roku
Full text
Volume 2