The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

 

Author Renata Ślusarska
Title Archiwum Państwowe w Lublinie i jego oddziały w Chełmie, Kraśniku i Radzyniu Podlaskim. Przewodnik po zasobie archiwalnym, t. 1, pod redakcją Franciszka Cieślaka i Marii Trojanowskiej, Lublin 1997
Full text
Volume 2