The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Katarzyna Justyniarska
Title Edmund Kizik, Śmierć w mieście hanzeatyckim w XVI-XVI 11 wieku. Studium z nowożytnej kultury funeralnej, Gdańsk 1998
Full text
Volume 2