The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Jacek Wijaczka
Title Białobrzegi. Studia i szkice z dziejów miasta, pod redakcją Reginy Renz, Radom 1999
Full text
Volume 2