The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Zenon Guldon Henryk Ruciński
Title Zarys dziejów Koprzywnicy w szlacheckiej Rzeczypospolitej
Full text
Volume 2