The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

 

Author Krzysztof Bracha
Title Sztuka misyjnej perswazji. Przykład św. Wojciecha i Ottona z Bambergu
Full text
Volume 2