The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

 

Author Sylwia Konarska-Zimnicka
Title Krytyka astrologii w świetle poglądów mistrzów krakowskich z XV wieku
Full text
Volume 2