The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

 

Author Konrad Zieliński
Title Konferencja „Od rozbiorów Rzeczypospolitej do niepodległych państw narodowych". Lublin, 17 grudnia 1998
Full text
Volume 2