The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Barbara Szymczak
Title Nieudana próba zawarcia sojuszu wielkopolsko-brandenburskiego w przededniu „potopu"
Full text
Volume 2