The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Anna Smietańska
Title Z dziejów księgarstwa kieleckiego w XIX i na początku XX wieku
Full text
Volume 2