The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Piotr Rogoziński
Title We włościańskim Mniowie. Monografia historyczno-gospodarcza gminy Mniów, pod redakcją Eugeniusza Kosika, Kielce 1999We włościańskim Mniowie. Monografia historyczno-gospodarcza gminy Mniów, pod redakcją Eugeniusza Kosika, Kielce 1999
Full text
Volume 2