The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

 

Author Nina Zielińska
Title Towarzystwo Straży Kresowej (1918-1927) . . 139 Jadwiga Płusa. Barbara Szabat (Kielce) - Kieleckie Koło Stowarzyszenia byłych Więźniów Politycznych (1926-1939)
Full text
Volume 2