The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Beata Wojciechowska
Title Konferencja „Człowiek i przyroda w średniowieczu i we wczesnym okresie nowożytnym". Wólka Milanowska, 19-21 maja 1999
Full text
Volume 2