The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Zbigniew Brzeziński
Title Święci, aniołowie i demony w exem-plach średniowiecznych (Na marginesie pracy Teresy Szostek, Exemplum w polskim, średniowieczu)
Full text
Volume 2