The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Wojciech Iwańczak
Title Małgorzata Wilska, Błazen na dworze Jagiellonów, Warszawa 1998
Full text
Volume 2