The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

;

 

HISTORICAL ALMANAC

Volume VII
Published: 2005

 

 

Articles

Lucyna Kostuch
Elementy uzbrojenia Ateny i innych żeńskich bóstw greckich związanych z wojną. Geneza - klasyfikacja - funkcje
Katarzyna Ryszewska
Technologia wykonania naczyń ceramicznych użytkowanych w polskich klasztorach w okresie późnego średniowiecza
Zdeněk Uhlíř
Středověké kazatelstvi v českých zemich: nástin problematiky
Jacek Pielas
Kariery pisarzy grodzkich w województwie sandomierskim w pierwszej połowie XVII wieku
Eligiusz Podolan
Myśl słowianofilska a kwestia feudalizmu w Rosji w pierwszej połowie XIX wieku
Lidia Bąk
zasopismo "Muzyka Kościelna" (1881-1903 i 1926-1939) i jego rola w odnowie muzyki liturgicznej
Konrad Zieliński
Uwagi na temat opieki nad sierotami i dziećmi opuszczonymi w Polsce w okresie międzywojennym
Łukasz Kamiński
Opozycja demokratyczna wobec idei niezależnych związków zawodowych
Dariusz Kupisz
Popis żołnierza łanowego powiatu radomskiego z 1653 roku
Mariusz Nowak
Obóz ugody w Królestwie Polskim wobec perspektyw politycznego zbliżenia z Rosją (na tle korespondencji Zygmunta hr. Wielopolskiego ze stryjem Zygmuntem Wielopolskim margrabią Gonzaga Myszkowskim w sprawie wyborów na prezesa Komitetu Towarzystwa Kredytoweg
Marek Przeniosło
Sytuacja społeczno-polityczna w powiatach tarnobrzeskim i niżańskim w początkowych miesiącach II Rzeczypospolitej (źródła z Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie)
Ryszard Gryz
Sprawozdanie z operacyjnego rozpracowania młodzieży i nauczycieli przez Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kielcach (luty 1954 r.)Sprawozdanie z operacyjnego rozpracowania młodzieży i nauczycieli przez Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicz

Reviews and notes

Waldemar Kowalski
Steve Murdoch, Britain, Denmark-Norway and the House of Stuart 1603-1660. A diplomatic and military analysis, East Linton, East Lothian 2003, Tom M. Devine, Scotland,s Empire 1600-1815, London 2003; Steve Murdoch, Britain, Denmark-Norway and the House of St
Arkadiusz Czwołek
Maciej Franz, Wojskowość Kozaczyzny Zaporoskiej w XVI-XVJI wieku. Geneza i charakter, Toruń 2002
Katarzyna Macek
Marc R. Forster, Catholic Revival in the Age of the Baroque. Religious Identity in Southwest Germany, 1550-1750, Cambridge 2001
Stanisław Wiech
Egidijus Aleksandravičius, Antanas Kulakauskas, Pod władzą carów. Litwa w XIX wieku, przełożyła Beata Kalęba, Kraków 2003
Jacek Legieć
Ołeksandr Rejent, Pawło Skoropads'kyj, Kyjiw 2003
Jerzy Gapys
Guido Hitze, Carl Ulitzka (1873-1953) oder Oberschlesien zwischen den Weltkriegen, Dusseldorf 2002
Mariusz Nowak
Karolina Lanckorońska, Wspomnienia wojenne. 22 IX 1939 - 5 IV 1945, Kraków 2003
Dariusz Jarosz
Adam Jachimczyk, Życie kulturalne Kielc w latach 1945-1975, Kielce 2002

Reports

Lucyna Kostuch, Katarzyna Ryszewska
Sympozjum "Zwierzę jako sacrum w pradziejach i starożytności". Busko Zdrój, 24-26 listopada 2004
Mariusz Nowak
Konferencja "Przedstawiciele wielkiej własności ziemskiej wobec przemian społeczno-gospodarczych XVII-XX wieku". Radom, 7 grudnia 2004