The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Ryszard Gryz
Title Sprawozdanie z operacyjnego rozpracowania młodzieży i nauczycieli przez Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kielcach (luty 1954 r.)Sprawozdanie z operacyjnego rozpracowania młodzieży i nauczycieli przez Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicz
Full text
Volume 7