The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Arkadiusz Czwołek
Title Maciej Franz, Wojskowość Kozaczyzny Zaporoskiej w XVI-XVJI wieku. Geneza i charakter, Toruń 2002
Full text
Volume 7