The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Eligiusz Podolan
Title Myśl słowianofilska a kwestia feudalizmu w Rosji w pierwszej połowie XIX wieku
Full text
Volume 7