The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Dariusz Jarosz
Title Adam Jachimczyk, Życie kulturalne Kielc w latach 1945-1975, Kielce 2002
Full text
Volume 7