The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

 

Author Lucyna Kostuch Katarzyna Ryszewska
Title Sympozjum "Zwierzę jako sacrum w pradziejach i starożytności". Busko Zdrój, 24-26 listopada 2004
Full text
Volume 7