The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Konrad Zieliński
Title Uwagi na temat opieki nad sierotami i dziećmi opuszczonymi w Polsce w okresie międzywojennym
Full text
Volume 7