The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Katarzyna Ryszewska
Title Technologia wykonania naczyń ceramicznych użytkowanych w polskich klasztorach w okresie późnego średniowiecza
Full text
Volume 7