The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Jacek Pielas
Title Kariery pisarzy grodzkich w województwie sandomierskim w pierwszej połowie XVII wieku
Full text
Volume 7