The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Łukasz Kamiński
Title Opozycja demokratyczna wobec idei niezależnych związków zawodowych
Full text
Volume 7