The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Mariusz Nowak
Title Obóz ugody w Królestwie Polskim wobec perspektyw politycznego zbliżenia z Rosją (na tle korespondencji Zygmunta hr. Wielopolskiego ze stryjem Zygmuntem Wielopolskim margrabią Gonzaga Myszkowskim w sprawie wyborów na prezesa Komitetu Towarzystwa Kredytoweg
Full text
Volume 7