The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Zdeněk Uhlíř
Title Středověké kazatelstvi v českých zemich: nástin problematiky
Full text
Volume 7