The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

 

Author Dariusz Kupisz
Title Popis żołnierza łanowego powiatu radomskiego z 1653 roku
Full text
Volume 7