The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Lucyna Kostuch
Title Elementy uzbrojenia Ateny i innych żeńskich bóstw greckich związanych z wojną. Geneza - klasyfikacja - funkcje
Full text
Volume 7