The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Mariusz Nowak
Title Konferencja "Przedstawiciele wielkiej własności ziemskiej wobec przemian społeczno-gospodarczych XVII-XX wieku". Radom, 7 grudnia 2004
Full text
Volume 7