The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

;

 

HISTORICAL ALMANAC

Volume XII

 

 

Articles

Lucyna Kostuch
Żołnierskie wyobrażenia boskiej obecności na polu bitwy w świetle helleńskich przekazów literackich
Anna Kowalska-Pietrzak
Święci i demony, czyli o mocach nieczystych w hagiografii polskiej doby piastowskiej
Ирина H. Никулина
Польские политические ссыльные на Алтае в XIX веке
Radosław Kuty
Problem dobroczynności na łamach „Niwy" w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku
Małgorzata Przeniosło
Rada Opiekuńcza Okręgowa w Krakowie w latach 1919-1920
Łucja Marek
Działania propagandowe i dezinformacyjne aparatu partyjno-państwowego jako element walki z Kościołem katolickim w okresie PRL (ze szczególnym uwzględnieniem województwa katowickiego)
Anita Młynarczyk-Tomczyk
"Walka o wyniki nauczania" jako jeden z elementów dyscypliny socjalistycznej w zakładach kształcenia nauczycieli w okresie PRL
Jurij Fedoryk
Listy księdza Łuki Cybika do Osipa Andriejewicza Markowa jako źródło do historii stosunków religijno-narodowościowych w Chełmszczyźnie i Galicji Wschodniej w drugiej połowie XIX wieku

Reviews and notes

Katarzyna Ryszewska
Krystyna Sulkowska-Tuszyńska, Klasztor Norbertanek w Strzelnie (XII-XVI wiek). Sacrum i profanum, Toruń 2006
Alicja Szulc
Homo religiosus późnego średniowiecza. Bernardyński model religijności masowej, Poznań 2007
Łukasz Malicki
Tomasz Ossowski, Dariusz Kupisz, Radom w czasach Jagiellonów 1386-1572, Radom 2009
Stanisław Wiech
Dariusz Taźbirek, Lublin w czasie powstania listopadowego, aneks, ilustracje, Lublin 2009
Arkadiusz Toporski
Pamięć historyczna kobiet, red. M. Przeniosło, K. Sierakowska, Kielce 2009
Czesław Galek
Ks. Edward Walewander, Działalność wychowawcza Kościoła lubelskiego 1939-1945, Lublin 2009

Reports

Lucyna Kostuch, Katarzyna Ryszewska
Konferencja "Zbytek i ubóstwo w starożytności i średniowieczu", Kielce, 11-12 marca 2009 roku
Katarzyna Justyniarska-Chojak
Konferencja "Skąd nasze korzenie. Ochrońmy przeszłości ołtarze - społeczeństwo i gospodarka województwa sandomierskiego w XVI-XVIII wieku", Kielce, 16 października 2009 roku
Mariusz Nowak
Seminarium naukowe "Lojalizm czy realizm? Polacy wobec władzy rosyjskiej w XIX wieku", Kielce, 27 maja 2009 roku
Bruno Marek Wojtasik
Konferencja naukowa "Strajki w Polsce w XX wieku", Kielce, 20-21 kwietnia 2010 roku