The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Stanisław Wiech
Title Dariusz Taźbirek, Lublin w czasie powstania listopadowego, aneks, ilustracje, Lublin 2009
Full text
Volume 12