The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Alicja Szulc
Title Homo religiosus późnego średniowiecza. Bernardyński model religijności masowej, Poznań 2007
Full text
Volume 12