The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Arkadiusz Toporski
Title Pamięć historyczna kobiet, red. M. Przeniosło, K. Sierakowska, Kielce 2009
Full text
Volume 12