The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Anna Kowalska-Pietrzak
Title Święci i demony, czyli o mocach nieczystych w hagiografii polskiej doby piastowskiej
Full text
Volume 12