The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Łucja Marek
Title Działania propagandowe i dezinformacyjne aparatu partyjno-państwowego jako element walki z Kościołem katolickim w okresie PRL (ze szczególnym uwzględnieniem województwa katowickiego)
Full text
Volume 12