The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Czesław Galek
Title Ks. Edward Walewander, Działalność wychowawcza Kościoła lubelskiego 1939-1945, Lublin 2009
Full text
Volume 12