The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Anita Młynarczyk-Tomczyk
Title "Walka o wyniki nauczania" jako jeden z elementów dyscypliny socjalistycznej w zakładach kształcenia nauczycieli w okresie PRL
Full text
Volume 12